• Kaattu
  • Sherlock Toms
  • Moonnam Niyamam
  • Lava Kusha
  • Udaharanam Sujatha
  • Villain
  • Kalam
  • Utharam Parayaathe
  • Veeram
  • Solo